• Informacja o zakresie działalności szkoły


     Nazwa podmiotu:

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie


     Adres podmiotu:

     ul. Bydgoska 1, 11-400 Kętrzyn


     Wskazówki dojazdu:

     Szkoła znajduje się około 10 minut spaceru od stacji głównej PKP i PKS. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki linii autobusowych 2, 3 i 5. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bydgoskiej. Prowadzą do niego schody. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada parking samochodowy z miejscami dla niepełnosprawnych, na który wjeżdża się od ul. Ogrodowej. Do szkoły przynależą odziały przedszkolne, a wejście do nich, wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, znajduje się od strony parkingu.

     Kontakt telefoniczny i mailowy:

     telefon: 89 752 32 71

     e-mail: Kotwicasp3ketrzyn@wp.pl


     Godziny otwarcia sekretariatu:

     poniedziałek, środa, czwartek:  7.00 – 15.00

     wtorek, piątek:   7.00 – 14.00


     Ogólny opis działań:

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie jest placówką publiczną. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Działalność szkoły uregulowana jest przepisami prawa oświatowego. Szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju uczniów stosownie do ich potrzeb i możliwości. W szkole prowadzone są: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Wszyscy uczniowie mogą korzystać ze wsparcia pedagoga szkolnego. W budynku znajdują się sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym interaktywne, bibliotekę, świetlicę, stołówkę i salę gimnastyczną. Do szkoły przynależy kompleks boisk sportowych typu orlik wraz z bieżnią i piaskownicą do skoku w dal. Przy szkole znajdują się również dwa place zabaw dla najmłodszych.

     Jakie sprawy można załatwić w podmiocie:

     1. napisać pismo i przynieść do sekretariatu szkoły

     2. zadzwonić na numer 89 752 32 71

     3. napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: sp3ketrzyn@wp.pl

     4. przyjść osobiście, po wcześniejszym umówieniu się z zainteresowaną osobą

     5. napisać pismo i wysłać na adres:


     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej mieści się w Kętrzynie przy ul. Bydgoska 1.