• Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie powstała w 1959 roku i mieściła się w budynku przy ulicy 1 Maja. Pierwszym jej kierownikiem był p. Jan Jarzębowski. W chwili powstania szkoła liczyła 631 uczniów i 17 nauczycieli.

     Byli to:

     1. Jan Jarzębowski
     2. Aniela Maliszewska
     3. Janina Wywigacz
     4. Stanisław Rozumko
     5. Regina Zawadzka
     6. Czesław Ruszczyk
     7. Czesława Parulska
     8. Marian Wojnarski
     9. Jadwiga Kopeć
     10. Zofia Dąbkowska
     11. Katarzyna Mejłun
     12. Stanisława Siwicka
     13. Ruta Małysz
     14. Helena Juchniewicz
     15. Helena Komorowska
     16. Aldona Wasilenko
     17. Jan Mejłun

     Istniało 17 oddziałów klasowych. Warto podkreślić, iż w niektórych klasach liczba uczniów dochodziła do 50 osób. Większość uczniów stanowili młodzi mieszkańcy Kętrzyna. Natomiast w roku szkolnym 1961/62 do obwodu naszej szkoły dołączyli uczniowie z okolicznych miejscowości: Borki, Muławki, Wajsznory, Pręgowo. Z czasem obwód szkolny powiększono – zaliczono do niego: Sławkowo, Wólka Sławkowska, Nowa Wieś, Windkowo, Brzeźnica, Jurki. W związku z zwiększającą się liczbą uczniów w 1964 roku postanowiono przenieść siedzibę szkoły do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Bydgoskiej. Kierownikiem nowej szkoły został Zbigniew Kłodziński. W budynku przy ulicy Bydgoskiej wspólnie ze Szkołą Podstawową funkcjonowała (5 lat) Szkoła Przysposobienia Rolniczego (SPR), którą kierował Józef Małysz. W latach 60-tych w szkole działało wiele kółek zainteresowań, takich jak:
     • turystyczno – krajoznawcze,
     • fotograficzne,
     • plastyczne,
     • taneczne,
     • recytatorskie,
     • filatelistyczne,
     • oraz chór.

     W latach 1975/76 liczba uczniów zmalała do 483 osób. Spadek ten utrzymał się do roku szkolnego 1980/81, w którym szkoła liczyła 313 uczniów. Dnia 2 października 1986 roku społeczeństwo Kętrzyna ufundowało szkole sztandar. Szkoła otrzymała imię Marii Zientary – Malewskiej, pisarki i działaczki społecznej, poetki Warmii i Mazur. Uroczystość tę zaszczyciły bratanice Marii Zientary – Malewskiej pani M. Murynowicz i K. Olczak, które dokonały odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Od tego czasu na uroczystościach szkolnych rozbrzmiewa „Pieśń szkoły”, której słowa ułożyła nauczycielka tutejszej szkoły p. Stefania Sobasz, a muzykę Kazimierz Mężyński.

     Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 3 w latach 1959-2011:

     1. Jan Jarzębowski 1959-1964
     2. Zbigniew Kłodziński 1964-1968
     3. Ryszard Mosiądz 1968-1974
     4. Henryk Janicki 1974-1981
     5. Maria Bierżyńska 1981-1986
     6. Zenon Arłukowicz 1986-1988
     7. Anna Kruk 1988-1991
     8. Mariola Matyjasek 1991-2006
     9. Hanna Furlepa 2006-2011
     10. Ewa Stadnicka od 01.09.2011r.

     W ostatnich latach szkoła nawiązała ścisłą współpracę z rodzicami. Zostali oni włączeni w bieżące sprawy szkoły z głosem doradczym i opiekuńczym. Przy pomocy rodziców przebrnęliśmy przez trudny finansowo okres początku lat 90-tych. Za ich zgodą korzystaliśmy z funduszu Rady Rodziców, które przeznaczyliśmy na bieżące potrzeby szkoły. Od 1 stycznia 1994 roku jesteśmy szkołą samorządową prowadzoną przez Gminę Miejską Kętrzyn. Od tego czasu baza materialna uległa poprawie. Sfinansowano remont sanitariatów, korytarzy, sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej. Nasza szkoła ma wypracowaną koncepcję prac pedagogicznych ukierunkowaną na rozwój dziecka. Kompleksowa opieka nad uczniami potrzebującymi pomocy należy do sukcesów naszej placówki.

     Od kilku lat dzieci mają zapewniony odpoczynek letni i zimowy. Organizowane były kolonie letnie w Kołobrzegu, Nałęczowie i Rabce. Organizowane półkolonie i półzimowiska otrzymywały najwyższe noty w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich:
     • II miejsce w ogólnopolskim konkursie MEN „Bezpieczne wakacje w miejscu zamieszkania”
     • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie MEN „Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo”
     • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Dziecko w gminie – zdrowe odżywianie” organizowanym przez Kancelarię Prezydenta.
     Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska i wewnętrzny system oceniania. Kompleksowa opieka nad uczniami potrzebującymi pomocy należy do sukcesów naszej placówki. Od kilku lat dzieci mają zapewniony odpoczynek letni i zimowy. Organizowane są kolonie letnie, obozy we Władysławowie, Górach Świętokrzyskich, Jantarze, Junoszynie. Szkoła wspólnie z Kętrzyńskim Stowarzyszeniem Oświatowym bierze udział w licznych konkursach dotacyjnych otrzymując środki finansowe na realizację zadań m.in. Projekt – Kapitał Ludzki, wyposażenie w pracownie komputerową i językową, projekt – Wesoła Szkoła, konkurs –Wielkich Jezior Mazurskich, sfinansowanie nauki pływania dla dzieci z fundacji „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, projekt – Owoce w szkole.
     Szkole pomagają liczni sponsorzy i przyjaciele, min. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, Gminny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Miejska Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie, Kętrzyńskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Konik Mazurski”, Biblioteka Miejska, Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Powiatowa Komenda Policji, zakłady produkcyjna PPH -Majonezy, ZPO – Warmia, Philips.
     Rodzice chętnie współpracują ze szkołą. Wspierają nauczycieli i pomagają w organizowaniu imprez szkolnych. Pielęgnowana jest tradycja szkoły. Organizowane są imprezy o charakterze środowiskowym: „Rodzice – Dzieciom’, „Dzieci – Rodzicom”. Sukcesy uczniów prezentowane są na stronie szkoły www.sp3ketrzyn.pl, gazetce szkolnej „Cosik” oraz w lokalnej prasie.
     W szkole panuje sympatyczna i przyjazna atmosfera. Utrzymujemy ścisłe kontakty z absolwentami i nauczycielami na emeryturze. Mamy wiele przyjaciół. Jest to również bezpieczna szkoła. „Trójka to szkoła, do której chętnie się wraca, chętnie się ja wspomina. Chociaż jest nieduża, lecz bogata w piękne tradycje, które łączy wspólna troska o dobro dziecka”.